Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Doç. Dr. Burak ÜLKÜMEN

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları hakkındaki sorularınızı iletin

Sağlığınız bizim için önemli

Bebeğim Normal Duyuyor mu?

Bebeğim Normal Duyuyor mu?

18 yaşın altındaki bir çok çocuk da farklı derecelerde işitme kaybı vardır. Siz ebeveynler ve onların ana babaları bebeklerinizdeki işitme kaybını keşfedecek kişilersiniz. Çünkü onlarla en fazla vakit geçiren sizsiniz. Eğer herhangi bir zaman bebeğinizin işitme kaybı olduğunu düşünürseniz bunu doktorunuzla görüşün.

Bebeğinizin duyması profesyonel olarak herhangi bir yaşta test edilebilir. Bilgisayarlı işitme testleri yeni doğanları taramayı mümkün kılar. Bazı bebeklerin diğerlerine göre ortalamadan daha fazla işitme kaybı olasılığı vardır.

Bademcik ve Geniz Eti Hastalıkları

Çocuklarda özellikle bademcikler ve geniz eti hastalıkları kronik enfeksiyon odağı olabilmeleri ve ikincil problemlere neden olabilmeleri nedeni ile farklı öneme sahiptirler.

Bademcikler içerdikleri kriptlerde yerleşen bakteriler nedeni ile kronik enfeksiyon kaynağı haline gelerek vücut direncinin azaldığı durumlarda tekrarlayan akut bademcik iltihapları oluşabilir. Aynı zamanda tekrarlayan enfeksiyonlar sonucunda lenf dokularının artışı ile büyüyerek horlama, uykuda tıkanma ve nefes durması (apne) gibi şikayetlere neden olabilirler.

Estetik Burun Ameliyatı (Rinoplasti)

Burun estetik ameliyatları temel olarak yüz estetik cerrahisi (fasial plastik cerrahi) branşının ameliyatlarından birisidir. Fasial plastik cerrahi branşı ise KBB uzmanlığının bir yan dalı olarak bütün dünyada hızla yaygınlaşmaktadır. Fasial plastik cerrahi ile ilgilenen bir kulak burun boğaz uzmanı problemlerinizi estetik açıdan ve hayat konforunuz için son derece önemli olan burun solunumunuz yönünden en ideal biçimde çözümleyecektir.

Estetik amaçla yapılan burun ameliyatlarında genellikle burun bir miktar küçültüldüğü için ameliyat öncesinde burun içi ve çevresi anatomik yapılarınızın direkt muayene, endoskopik muayene ve gerekirse radyolojik tetkiklerle dikkatli olarak değerlendirilmesi gereklidir.

Baş Dönmesi (Dizzines, Vertigo)

Bazı insanlar denge problemlerini baş dönmesi olarak nitelendirirler. Çevrenin dönmediği bu denge bozukluğu bazen iç kulağa bağlı bir problemden dolayı ortaya çıkar. Bazı insanlar ise denge sağlamaktaki zorluklarını vertigo kelimesiyle açıklarlar. Bu kelime Latince “dönmek” fiilinden gelmektedir. Bu hastalar sıklıkla kendilerinin veya çevrenin döndüğünü söylerler. Vertigo çoğunlukla iç kulak probleminden kaynaklanır

Baş dönmesi (Dizzines, vertigo) ve taşıt tutması denge sistemi ile ilgilidir. Uzay araştırmacıları bu duyguya uzaysal oriantasyon demektedirler. Denge sistemi iç kulaktadır ve beyine vücudun uzay içinde nerede olduğunu, pozisyonunun yönü, hangi yönde hareket ettiği ve dönüyor mu yoksa sakin durumda mı olduğunu bildirir.

KBB CERRAHİ

Kulak, Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisinde; kulak, burun, boğaz ve ilgili baş boyun hastalıklarının hem tıbbi hem de cerrahi tedavisi diğer bölümler ile birlikte multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir. Gelişmiş teknolojiye dayalı tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanıldığı endoskopik ve mikroskobik işlemler ile duyma ve denge sistemi hastalıklarının muayene, tetkik ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.

 • Bademcik ve Geniz Eti Hastalıkları
 • Burun içi Eğrilik Ameliyatları (Deviasyon)
 • Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 • Estetik Burun Ameliyatı (Rinoplasti)
 • Botoks ve Dolgu
 • Tamponsuz Burun Ameliyatı
 • Tiroid Bezi Ameliyatları
 • Ventilasyon (Havalanma) Tüpü Tatbiki
 • Horlama ve Uyku Apnesi Cerrahi Tedavi
Previous
Next

Akademik Dokümanlar

KBB Öğrencileri için içerikler

 • KBB’de Yabancı Cisimler
 • Maksilofasiyal Travmalar
 • Vokalkord Paralizileri
 • KBB-Acilleri
 • Orofarenks ve Hipofarenks
 • KBB’de Görüntüleme
 • Boyun Travmaları ve Trakeotomi
 • Başağrısında Ayırıcı Tanı
 • Ses Hastalıkları
 • Larenksin Konjenital Hastalıkları

Konular hakkında daha detaylı bilgilendirme ve dosyalar için

ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Burak ÜLKÜMEN

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Doğum Yeri-Yılı [1975]

Laupheim-Stuttgart /ALMANYA

Yabancı Dil

İngilizce (ileri düzey-UDS:86.250-2010) Almanca (orta düzey)

Uzmanlık

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları kliniği; İstanbul. [15.11.2001-30.05.2005]

Üniversite [1994-2000]

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce).

Ortaöğretim [1987-1994]

Çanakkale Anadolu Lisesi.

İlkokul [1984-1987]

Çanakkale 18 Mart İlkokulu

İlkokul [1982-1984]

İzmir Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulu

İlkokul [1981-1982]

İzmir Ankara İlkokulu

UZMANLIK TEZİ

Perennial allerjik rinitte, benzalkonyum klorür içeren intranazal steroidli spreylerin mukosiliyer klirens ve semptomlar üzerine etkisi.

YAPTIĞI GÖREVLER

Doçent [2021–halen]

Celal Bayar Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent [2014–2021]

Özel Deniz Hastanesi İzmir

Uzman Doktor [2007–2012]

Özel Deniz Hastanesi İzmir

Uzman Doktor [2012–2014]

Özel Batman Dünya Hastanesi

Uzman Doktor [2005–2007]

Batman Devlet Hastanesi

YAYINLANMIŞ ESERLER

A- ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:
 1. Celik O, Eskiizmir G, Pabuscu Y, Ulkumen B, Toker GT. The role of facial canal diameter in the pathogenesis and grade of Bell’s palsy: a study by high resolution computed tomography. Braz J Otorhinolaryngol. 2017 May – Jun;83(3):261-268. doi: 10.1016/j.bjorl.2016.03.016.
 2. Ulkumen B, Ulkumen BA, Pala HG, Celik O, Sahin N, Karaca G, Demirdag M. Pregnancy rhinitis in Turkish women: Do gestational week, BMI and parity affect nasal congestion? Pak J Med Sci. 2016 Jul-Aug;32(4):950-4. doi: 10.12669/pjms.324.10164.
 3. Karahan, E. , Tuncer, I. , Er, D. and Ulkumen, B. Comparison of First 50 and Subsequent 74 Surgeries of Transcanalicular Laser Dacryocystorhinostomy Performed by a Surgeon Team. Open Journal of Ophthalmology.2016 June (6), 80-85. doi: 10.4236/ojoph.2016.62011.
 4. B Ulkumen, O Celik, N Sahin. Open laryngeal fracture: A case report and review of the literature. Medical Science and Discovery 2 (5), 304-07
 5. Y Kaplan, B Ulkumen, S Gokpınar, Z Senel. Adult nasopharyngeal hairy polyp presenting with middle ear effusion. Medical Science and Discovery 2 (2), 195-97
 6. Ulkumen B, Kaplan Y, Kıroglu AF, Bayram I. Pediatric inverted papilloma of the middle ear: Case report and review of the literature. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra. 2014 Sept;9(3):136–138. doi:10.1016/j.pedex.2014.06.003
 7. Ulkumen B, Sert K, Isisag A. Primary Laryngeal Tuberculosis Presenting as a Laryngeal Carcinoma. J Clin Case Rep. 2014; 4:393. doi:10.4172/2165-7920.1000393
 8. Ulkumen B, Kaplan Y, Dogru N. Pleomorphic adenoma of lateral nasal wall presenting with epiphora. J Pak Med Assoc. 2013 Mar;63(3):390-2.
 9. Ulkumen B, Kaplan Y. Conservative treatment of Gradenigo’s Syndrome triggered by acute otitis media. Pak J Med Sci. 2012;28-4:735-37.
 10. Ulkumen B., Yılmaz Ş. A rare case of respiratory distress and hemoptysis: laryngeal leech infestation.  Pak J Med Sci. 2012;28-3:543-45.
 11. Uslu C, Oysu C, Ulkumen B. Coexistence of actinomycosis and sialithiasis in the submandibular gland. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat. 2008;18(4):257-259.
 12. Guclu O, Ulkumen B, Bulbul T. Candida laryngitis.  Otolayngology-Head and Neck Surgery. 2006; 135:483-484.
B- ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:
 1. EFFECT OF AGE AND PERFORATION SIZE ON OUTCOMES OF TYPE-I TYMPANOPLASTY (SÖZLÜ SUNUM). 10th Balkan Congress Of ORL. June 2-5 2016.  Tirana-ALBENIA
 2. IMPACT OF GRAFT TYPE ON AUDIOLOGICAL OUTCOME OF TYPE-I TYMPANOPLASTY(SÖZLÜ SUNUM). 10th Balkan Congress Of ORL. June 2-5 2016.Tirana-ALBENIA
C- ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:
 1. Ülkümen B, Artunc B, Kaplan Y. Gebe hastada aural miyaz. J Kartal TR. 2013;24(3):187-190
 2. Ülkümen B.,Şavk H.,Gümüştaş Ç. Primer endoskopik dakriyosistorinostomi sonuçlarımız. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni.2012; 46: (4)Kaplan Y.
 3. Ülkümen B., Kanlıkama M. Ani işitme kaybında prognostik faktörlerin değerlendirilmesi. J Kartal TR. 2012;23(2):84-90.
 4. Ülkümen B., Bülbül T., Güçlü O., Uslu C., Bilaç Ö., Karaman M. Perennial alerjik rinitte,benzalkonyum klorür içeren inranazal steroidli spreylerin mukosiliyer klirens ve semptomlar üzerine etkisi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi.2005;45(3):149-154.
D- ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:
 1. Ülkümen B, Tok D, Çivi M, Eskiizmir G, Çelik O. Yoğun bakım hastalarında cerrahi trakeotomi ve perkütan trakeotomi komplikasyon oranlarının karşılaştırılması (POSTER). 39.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ. 08-12 Kasım 2017
 2. Ülkümen B, Çelik O, Eskiizmir G, Pabuşçu Y. Fasiyal Kanal Çapının Bell Paralizisi Patogenezindeki Rolü ve Paralizi Evresi Üzerine Etkisi (SÖZLÜ SUNUM) 8. KOKLEAR IMPLANTASYON OTOLOJİ-NÖROOTOLOJİ ODYOLOJİ KONGRESİ. 12-15 KASIM 2015. SHERATON SAMSUN OTEL.
 3. KÜNT BOYUN TRAVMASINA BAĞLI AÇIK LARENGEAL FRAKTÜR (POSTER). 8. Ulusal Larengoloji Kongresi. 8-9 Mayıs 2015. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin erel Amfisi. İzmir.
 4. Yılmaz Ş, Catal B, Ülkümen B. Hematemez ve melena ile başvuran hastada nadir bir etken: faringeal sülük enfestasyonu (POSTER). 26.UGH Ankara; 14-18 Ekim 2009.
 5. Uslu C,Gürsan Ö,Koldaş Ç,Oysu Ç,Ülkümen B. Submandibuler gland da malign lenfoepitelyoma:Olgu sunumu (POSTER). TKBBV 3.Akademi Toplantısı. 14-17 Nisan 2005
 6. Gürsan Ö, Koldaş C, Uslu C, Ülkümen B. Kabuki sendromunda seröz otit medianın literatür eşliğinde tartışılması. 4. Palandöken KBB sempozyumu (POSTER). 17-21 Mart 2005.
 7. Koldaş C, Gürsan Ö, Ülkümen B, Aker F. Parotis bezi primer aktinomikozisi (POSTER). 3. Palandöken KBB sempozyumu. 01-04 Mart 2003

İLETİŞİM

Adres

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi K.B.B. Anabilim Dalı Uncubozköy Yerleşkesi 45030 Yunusemre/Manisa